ic-nowegian ic-english

Beaverfit treningscontainere for effektiv utendørs trening

Obsima Technology er eksklusive representant for Beaverfit treningscontainere i Norge. Dette er høyaktuelt utstyr nå, når smittesituasjonen er slik at trening innendørs er vanskelig pga. smitte.

Styrketrening i og rundt en container, bestående av de mest aktuelle apparatene og det nødvendige utstyret. Effektivt, flyttbart og kost-effektivt.

Obsima kan del-levere treningscontainere i høst.

https://www.youtube.com/watch?v=_C15VBPQ5Pc

Ta kontakt med Knut Bakken for et uforpliktende tilbud.

HURTIGTILGANG Taktisk Elektronikk
HURTIGTILGANG Service og Support
HURTIGTILGANG Skyte og Øvingsanlegg