ic-nowegian ic-english

${info.title}

Innendørs løpende viltmål med elektroniske skiver på 10 og 25 meter – nye muligheter til god trening hele året.

Breidablikk skytebane har bygd løpende viltmålbaner

Innendørs løpende viltmål med elektroniske skiver på 10 og 25 meter – nye muligheter til god trening hele året.

Breidablikk skytebane er en skytehall eid av Lardal Jeger & Fisk, Styrvoll Skytterlag og Lardal Revolver & Pistol. På denne banen har de bygd løpende viltmålbaner med elektroniske skiver for både 10- og 25 meter- Banen er fra MR Targets, levert av Obsima Technology AS

Når Breidablikk skytebane skulle kompletteres var det naturlig å lage innendørs løpende viltmålbaner. At tilbudet har blitt populært er utvilsomt. «Viltmål 25m er den skiven siden oppstart som er benyttet mest. Med 7.500 skudd. Totalt er det skutt ca 75.000 skudd i hallen siden oppstart. (etter ca. ett års drift.) Så viltmål med cal. 22Lr innendørs er populært» Uttaler Bjørn Lennart Vorre i Styrvoll skyterlag.

Både MR 5022 og RT 10 Laser er baner som er tilpasset elektroniske skiver. Banene kan tilpasses både Megalink, Kongsberg og SIUS-skiver.

Om kunden

Styrvoll skytterlag er stiftet i 1885. De er et aktivt lag som holder til i Lågendalen i Vestfold. Skytterlaget har en utendørsbane med 12 skiver på 100m og 16 skiver på 200m, og en innendørsbane med 10 skiver på 15m i tillegg til at de eier Breidablikk skytebane sammen med Lardal Jeger & Fisk og Lardal Revolver & Pistol.

17.11.2021

Extension of Support agreement for Target material

With great pleasure, we can announce the extension of the support agreement with Polytronic International AG (Switzerland) for the Target material in Regionfelt Østlandet for four additional years.

24.09.2021

Ny distribusjonsavtale - Zippermast

Zippermast - kompakte og robuste selvheisende/senkende mastsystemer . Obsima Technology har signert avtale om nasjonal distribusjon av produkter fra Zippermast

27.08.2021

Nye ansatte!

Obsima Technology vokser innen drift og vedlikehold og ønsker tre nye ansatte velkommen til Team Obsima!

24.08.2021

Obsima Technology deltar på Aqua Nor messen

Møt Obsima Technology på Aqua Nor messen

04.05.2021

Galleon Embedded Computing lanserer XSR Tactical Secure Server

Les mer om Galleon`s nye robuste serverløsning for kjøretøy

27.04.2021

DFS med nye veiledere – Bygging av innendørs 15 meter og Renhold av innendørs baner

DFS har gitt ut to nye veiledere som er aktuelle for de som skal bygge eller drifte innendørs skytebaner.

23.03.2021

Rammeavtale stålmål PFT – Obsima Technology AS

Politiets fellestjenester og Obsima har inngått rammeavtale for levering av stålmål. Avtalen er gjelder fra 1. mars 2021 og i to år, med opsjonsmuligheter. .

16.03.2021

Meld. St. 17 (2020–2021)

Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologiske og fremtidsrettet forsvar.

01.03.2021

Ny distribusjonsavtale - CRFS

CRFS - RF-sensorer for deteksjon, analyse og geolokalisering av RF-signaler. Obsima Technology har signert avtale om nasjonal distribusjon av CRFS' produkter.

22.02.2021

Ultimat Defence Ltd.

Obsima Technology AS har signert avtale om salg av Ultimat Defence treningsmateriell i Norge. Ultimat Defence designer og produserer treningsutstyr til forsvar, politi, fengselsvesen, brannvesen og sivile markeder, samt beskyttelsesutstyr for politi.

HURTIGTILGANG Kontakt oss
HURTIGTILGANG Kundestøtte
HURTIGTILGANG Netthandel