ic-nowegian ic-english

${info.title}

INVISIO i tidsskriftet Brannmannen

Oslo Brann og Redningsetat forteller om innføringen av INVISIO i tidsskriftet Brannmannen

Oslo Brann og Redningsetat forteller i denne artikkelen i tidsskriftet Brannmannen om sin erfaring med innføring av ny hodesettløsning i etaten. Vi kan lese om prosessen fra prosjektet startet, via konseptutredelse, evalueringsperiode og valg av leverandør, til innføring i hele etaten. Bakgrunnen for prosjektet var det registrerte behovet for en sambandsløsning som både ivaretok sikkert samband under alle forhold, samt lukket HMS-avvik i forhold til behov for beskyttelse av brannmannens hørsel. Det var ønske om et fleksibelt, robust system som ivaretok muligheten for tilkobling av nødnett, og sørget for at kommunikasjonen kunne opprettholdes selv i miljøer med ekstremstøy. Røykvifter, motorsag og industrialarmer er støykilder som tidligere gjorde det umulig å kommunisere over nødnett. Dette er nå historie. Systemets fleksibilitet gjør det nå ikke bare mulig å kommunisere over nødnett, men med det samme utstyret kommunisere over mobiltelefon, med redningsdykker, gjennom interkomsystemer i helikopter, kjøretøy og fartøy, samt motta lydsignaler fra sensorer eller andre lydkilder.

Obsima Technology

Obsima Technology har i over 20 år hatt et nært samarbeid med og vært nasjonal distributør av talegarnityr fra INVISIO. Vi tilbyr robuste og fleksible løsninger for bruk mot en lang rekke radioer, intercomsystemer og andre lydkilder, herunder nødnett. INVISIO sørger for at kommunikasjonen opprettholdes i alle miljøer, selv i ekstremstøy, samtidig som brukerens hørsel beskyttes.

INVISIO

INVISIO er en Dansk verdensledende produsent av høyteknologiske hodesett med hørselvern og omgivelseslyd, med kunder innenfor forsvar, sikkerhet, nødetater og industri over hele verden. Deres patenterte kjevemikrofon (BCM) og programmerbare kabler (Intellicable®) sørger for overlegen fleksibilitet i de mest ekstreme miljøer.

Les artikkelen i sin helhet her: Faksimile Brannmannen nr 1/2020

Abonnere på Brannmannen?

17.11.2021

Extension of Support agreement for Target material

With great pleasure, we can announce the extension of the support agreement with Polytronic International AG (Switzerland) for the Target material in Regionfelt Østlandet for four additional years.

24.09.2021

Ny distribusjonsavtale - Zippermast

Zippermast - kompakte og robuste selvheisende/senkende mastsystemer . Obsima Technology har signert avtale om nasjonal distribusjon av produkter fra Zippermast

27.08.2021

Nye ansatte!

Obsima Technology vokser innen drift og vedlikehold og ønsker tre nye ansatte velkommen til Team Obsima!

24.08.2021

Obsima Technology deltar på Aqua Nor messen

Møt Obsima Technology på Aqua Nor messen

04.05.2021

Galleon Embedded Computing lanserer XSR Tactical Secure Server

Les mer om Galleon`s nye robuste serverløsning for kjøretøy

27.04.2021

DFS med nye veiledere – Bygging av innendørs 15 meter og Renhold av innendørs baner

DFS har gitt ut to nye veiledere som er aktuelle for de som skal bygge eller drifte innendørs skytebaner.

23.03.2021

Rammeavtale stålmål PFT – Obsima Technology AS

Politiets fellestjenester og Obsima har inngått rammeavtale for levering av stålmål. Avtalen er gjelder fra 1. mars 2021 og i to år, med opsjonsmuligheter. .

16.03.2021

Meld. St. 17 (2020–2021)

Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologiske og fremtidsrettet forsvar.

01.03.2021

Ny distribusjonsavtale - CRFS

CRFS - RF-sensorer for deteksjon, analyse og geolokalisering av RF-signaler. Obsima Technology har signert avtale om nasjonal distribusjon av CRFS' produkter.

22.02.2021

Ultimat Defence Ltd.

Obsima Technology AS har signert avtale om salg av Ultimat Defence treningsmateriell i Norge. Ultimat Defence designer og produserer treningsutstyr til forsvar, politi, fengselsvesen, brannvesen og sivile markeder, samt beskyttelsesutstyr for politi.

HURTIGTILGANG Kontakt oss
HURTIGTILGANG Kundestøtte
HURTIGTILGANG Netthandel