ic-nowegian ic-english

${info.title}

INVISIO i tidsskriftet Brannmannen

Oslo Brann og Redningsetat forteller om innføringen av INVISIO i tidsskriftet Brannmannen

Oslo Brann og Redningsetat forteller i denne artikkelen i tidsskriftet Brannmannen om sin erfaring med innføring av ny hodesettløsning i etaten. Vi kan lese om prosessen fra prosjektet startet, via konseptutredelse, evalueringsperiode og valg av leverandør, til innføring i hele etaten. Bakgrunnen for prosjektet var det registrerte behovet for en sambandsløsning som både ivaretok sikkert samband under alle forhold, samt lukket HMS-avvik i forhold til behov for beskyttelse av brannmannens hørsel. Det var ønske om et fleksibelt, robust system som ivaretok muligheten for tilkobling av nødnett, og sørget for at kommunikasjonen kunne opprettholdes selv i miljøer med ekstremstøy. Røykvifter, motorsag og industrialarmer er støykilder som tidligere gjorde det umulig å kommunisere over nødnett. Dette er nå historie. Systemets fleksibilitet gjør det nå ikke bare mulig å kommunisere over nødnett, men med det samme utstyret kommunisere over mobiltelefon, med redningsdykker, gjennom interkomsystemer i helikopter, kjøretøy og fartøy, samt motta lydsignaler fra sensorer eller andre lydkilder.

Obsima Technology

Obsima Technology har i over 20 år hatt et nært samarbeid med og vært nasjonal distributør av talegarnityr fra INVISIO. Vi tilbyr robuste og fleksible løsninger for bruk mot en lang rekke radioer, intercomsystemer og andre lydkilder, herunder nødnett. INVISIO sørger for at kommunikasjonen opprettholdes i alle miljøer, selv i ekstremstøy, samtidig som brukerens hørsel beskyttes.

INVISIO

INVISIO er en Dansk verdensledende produsent av høyteknologiske hodesett med hørselvern og omgivelseslyd, med kunder innenfor forsvar, sikkerhet, nødetater og industri over hele verden. Deres patenterte kjevemikrofon (BCM) og programmerbare kabler (Intellicable®) sørger for overlegen fleksibilitet i de mest ekstreme miljøer.

Les artikkelen i sin helhet her: Faksimile Brannmannen nr 1/2020

Abonnere på Brannmannen?

HURTIGTILGANG Taktisk Elektronikk
HURTIGTILGANG Service og Support
HURTIGTILGANG Skyte og Øvingsanlegg