ic-nowegian ic-english

Bygget av brannmenn for brannmenn

Obsima Technology og Fireblast signerer avtale om distribusjon i Norden.   

Fireblast har spesialisert seg på design og produksjon av branntreningsutstyr. Fireblast setter standarden for industrien og utvider omfanget av brannopplæring. 

Hvordan definerer du verdi? Hos Fireblast tror vi at design og produksjon av eksepsjonelle branntreningssystemer, støttet av bevist pålitelighet og støtte i verdensklasse, gir "verdi" en helt ny betydning. Vi søker kontinuerlig etter nye og meningsfulle måter å forbedre våre tjenester og eksisterende produkter på. Selv de beste kan alltid bli bedre. Denne fremtidsrettede prosessen er et bevis på at Fireblast er ledende innen innovasjon og design.

Fireblast produkter

OBSIMA TECHNOLOGY

Obsima Technology har i over 20 år levert avansert teknologi til profesjonelle brukere i bl.a. Forsvaret, Politiet og andre nødetater. Vi tar frem skreddersydde løsninger tilpasset brukerens behov og har til sammen over 75 års erfaring med utvikling og bruk av robuste løsninger for taktisk radiokommunikasjon.

Besøk vår hjemmeside for å se våre produkter og løsninger innenfor våre tre forretningsområder Skyte og Øvingsanlegg, Service og Support og Taktisk Elektronikk.

HURTIGTILGANG Taktisk Elektronikk
HURTIGTILGANG Service og Support
HURTIGTILGANG Skyte og Øvingsanlegg