ic-nowegian ic-english

${info.title}

Ny distribusjonsavtale - Zippermast

Obsima Technology og ZIPPERMAST signerer avtale om distribusjon.

Obsima Technology og ZIPPERMAST har signert avtale om nasjonal distribusjon av ZIPPERMAST sine kompakte og robuste selvheisende/senkende mastsystemer. 

ZIPPERMAST setter nye standarder innenfor teknologi når det gjelder å løfte nyttelast lineært, eller i hvilken som helst retning. På grunn av sitt robuste og patenterte design, kan ZIPPERMAST brukes i krevende miljøer og bruksområder. Produktets tekniske egenskaper gjør ZIPPERMAST til et pålitelig delsystem som både øker fleksibiliteten og utvider kapabiliteten på sensorer, aktuatorer, antenner og andre systemer.
 
ZIPPERMAST har både produksjon og hovedkontor i Tyskland. De leverer også komplementære produkter som gyrostabilisatorer og robuste avanserte kamerasystem 

OBSIMA TECHNOLOGY

Obsima Technology har i over 20 år levert avansert teknologi til profesjonelle brukere i bl.a. Forsvaret, Politiet og andre nødetater. Vi tar frem skreddersydde løsninger tilpasset brukerens behov og har til sammen over 75 års erfaring med utvikling og bruk av robuste løsninger for taktisk radiokommunikasjon.

Besøk vår hjemmeside for å se våre produkter og løsninger innenfor våre tre forretningsområder Skyte og Øvingsanlegg, Service og Support og Taktisk Elektronikk.

HURTIGTILGANG Taktisk Elektronikk
HURTIGTILGANG Service og Support
HURTIGTILGANG Skyte og Øvingsanlegg