ic-nowegian ic-english

${info.title}

Politiets nasjonale beredskapssenter

Politiets nasjonale beredskapssenter, overlevering til Skanska

Obsima inngikk i februar i år avtale om rikosjettsikring av PNB treningsanlegget. Obsima har nå etter arbeid på byggeplassen fra august til november overlevert til Skanska. Det har vært inntil 8 personer i arbeid på byggeplassen for Obsima.  

Treningsanlegget som er rikosjettsikret består av utendørs skytebaner (200m, 100m og 50m) for skytetrening samt SIBO og skytehus for operativ trening.

Om Politiets nasjonale beredskapssenter:

Politiets nasjonale beredskapssenter skal dekke behovet for bedre treningsfasiliteter og nødvendige lokaler for:

  • beredskapstroppen
  • bombegruppen
  • krise- og gisselforhandlerne
  • politiets helikoptertjeneste

Andre nasjonale beredskapsressurser skal kunne benytte senteret til trening. Beredskapssenteret skal også legge til rette for bedre fagutvikling og samtrening med blant annet innsatspersonell.

Målet for senteret er at det skal effektivt legge til rette for å forebygge, avverge, håndtere og normalisere ekstraordinære hendelser og kriser og skape trygghet for befolkningen. Det skal gi rask, effektiv og sikker innsats fra beredskapsressursene.

HURTIGTILGANG Taktisk Elektronikk
HURTIGTILGANG Service og Support
HURTIGTILGANG Skyte og Øvingsanlegg