ic-nowegian ic-english

${info.title}

Fredrikstad og Omegn JFF

Fredrikstad og Omegn Jeger og Fiskerforening tenker nytt

Behov for egen skytebane for rifle ble større da jegerprøveopplæringen etter hvert satte krav til at elevene skulle skyte med rifle i opplæringen. Muligheten for medlemmene i foreningen til å trene jaktskyting samt muligheten til å avlegge skyteprøve for storvilt var også etterspurt blant medlemmene.

I 2011 inngikk vi ny leiekontrakt med Fredrikstad kommune for tomta der vi hadde vår lerduebane. Samtidig ble det planlagt et nytt boligfelt som lå innenfor støysonen fra vår lerduebane. Kommunen kartla støyen i området og sammen med utbygger som må stå for støydempingstiltak ble det bestemt å bygge jordvoller rundt lerduebanen vår.

Kort om omfanget av prosjektet

Vurderte mulighet for å lage en «innendørs» 100m riflebane med to betongtunneler i bunnen av den ene støydempingsvollen som skulle være 7m høy og 100m lang. Kulefanget skulle være en betongbunkers og standplassen en ombygget Moelvenbrakke. 

Fredrikstad kommune var veldig positive til idéen med en gang da de så muligheten til å få en skytebane i kommunen med 3 viktige fordeler: Ingen støy, sikkerhetsproblemer eller forurensningsproblematikk fra prosjektiler.

Intervju av kunde

Hovedinteressen blant medlemmene har også variert gjennom årene, men jakt og skyting har dominert de siste tiårene. Dette har også forsterket seg etter at vi begynte å arrangere jegerprøvekurs da obligatorisk jegerprøve ble innført i 1986. Foreningen har «alltid» hatt egen lerduebane, men aldri egen bane for rifleskyting.

Kulefanget var en utfordring som vi måtte prøve oss fram på. Det ble først brukt sand i kasser som var 1,40m x 1,40m x 0,4m. De var effektive og stoppet alt av prosjektiler. Problemet var vedlikeholdet. Etter noen måneders prøveskyting måtte de tømmes, påfylles ny sand og treverk i front erstattes. Dette var ikke holdbart da alt arbeid i en forening gjøres på dugnad.

Vi hadde hørt om gummigranulat og begynte å lete etter løsninger. Via kontakter i skyttermiljøet fikk vi høre om Obsima og henvendte oss dit med problemet vårt. Etter litt kommunikasjon fikk vi et forslag som vi kunne realisere selv med litt egeninnsats og som ble løsningen vi har i dag.

Etter noen måneders drift ser vi at alt fungerer som planlagt, alt av prosjektiler stoppes og ingen støvproblemer slik det kan bli av sand. Elektronisk villreinfigur står foran kulefanget og fungerer normalt.

Vedlikehold (fjerning av prosjektiler) har vi ingen erfaring med enda men vi ser for oss flere år med skyting før det blir nødvendig i motsetning til sandkasser som holdt maks et år.
Vi er veldig fornøyde med anlegget og ser det som vel anvendte penger.

Leverandør Obsima

Prosjektet styrker Obsima sin posisjon som leverandør av miljøløsninger knyttet til skudd og rikosjettsikring i det norske markedet.

Om kunden

Fredrikstad og Omegn Jeger og Fiskerforening ble dannet i 1922 og er tilsluttet Norges Jeger og Fiskerforbund. Medlemstallet varierer men ligger rundt 200 for tiden.

Avisartikler

Østfold Info

Jakt og Fiske

30.11.2022

Evenes valgte MR Targets

Evenes har nå markedets mest moderne løpende elgbane på sin skytebane på Evenes. Kombinasjonen MR 8000 og Megalink sin 3U650-skive sikrer stabil drift og enkelt vedlikehold.

30.11.2022

Ny distribusjonsavtale - Fireblast

Fireblast har dedikert de siste 25 årene til realistisk å gjenskape en rekke scenarier med sikkerhet og kvalitet som en prioritet i alle våre design.

25.11.2022

Ny distribusjonsavtale - Continest

Continest Technologies er et Ungarsk privateid ingeniør- og produksjonsselskap, som jobber med å levere bærekraftige, fleksible og innovative containerbaserte løsninger.

08.11.2022

Ny distribusjonsavtale - Rolatube

Rolatube produserer og utvikler kompakte, robuste og lette mast systemer som er lette å transportere og sette opp.

08.11.2022

Ny distribusjonsavtale - BATS Wireless

BATS Wireless er en produsent og utvikler av smarte antenne systemer som stabiliserer, optimaliserer og sporer kommunikasjons linker mellom punkter.

15.08.2022

CRFS BLOG

Les om den nye RFeye SenS Remote i denne blogen fra CRFS.

16.05.2022

Ny distribusjonsavtale - Viper training system

Obsima og Dann development Ltd har signert avtale om salg av Viper training software.

22.04.2022

Kvartalsoppdatering CRFS

Nyheter fra CRFS innen 3D geolokalisering av fly og droner

18.01.2022

Messer og konferanser 2022

Vi er på farten i 2022. Vi ser fram imot ditt besøk!

13.12.2021

FALCON expanded beam connector blir enda raskere

Les mer om Micropol`s oppgraderte FALCON konnektor

HURTIGTILGANG Taktisk Elektronikk
HURTIGTILGANG Service og Support
HURTIGTILGANG Skyte og Øvingsanlegg