ic-nowegian ic-english

${info.title}

Spennende nyheter fra Silvus

Nye produkter

SL4200

Det gleder oss å kunne introdusere SL4200 som nyeste tilskudd til vår Silvus StreamCaster produktportefølje. SL4200 er en mer kompakt radio enn SC4200-serien og er designet for applikasjoner der mindre størrelse og lavere kanalbåndbredder er et fortrinn.

Vi er klare til å ta imot bestillinger, med levering av S-bånd-versjoner (SL4210-235-SB og SL4210-235-O) i mars 2021. C-bånd-versjoner (SL4210-467-SB og SL4210-467-O) vil være tilgjengelige for bestilling i Q2 2021. Flere bånd vil bli lagt til basert på etterspørsel i markedet.

Vi vil få tilgang på demoradioer, og avtaler gjerne en demo.

Høyere utgangseffekt SC4200/4400

Ved å ta i bruk det siste innen GaN-teknologi, kan vi nå levere radioer i SC4200EP- og SC4400E-serierne med utgangseffekt på inntil 5 watt per antenne (SC4200EP: 10 watt, SC4400E: 20 watt).  Dette vil øke rekkevidden, gi mer robuste forbindelser som støtter høyere datahastigheter, og øke gjennomtrengningsevnen i utfordrende by- og skogs-/jungelmiljøer.

MN-MIMO Funksjoner og Opsjoner

Narrowband (1.25/2.5MHz) for SC serien

Vi kan nå tilby Narrowband kanalbåndbredder for SC4200/SC4400-serie radioer som lisensiert funksjon. Dette vil øke fleksibiliteten ved å kunne ta i bruk frekvensbånd med begrenset tilgjengelighet på ledige kanaler. Det kan være at nødvendig kanalbåndbredde ikke er tilgjengelig, ikke er godkjent, eller ikke ønskelig for optimal ytelse. Dette vil også muliggjøre bruk i nettverk som inkluderer SL4200-enheter, som opererer på disse båndbreddene.

Nye radioer kan utstyres med denne funksjonen før leveranse. Radioer som allerede er levert vil kreve retur til fabrikk for installasjon og optimalisering.

Wideband (10/20MHz) for SL serien

Vi kan nå også tilby Wideband kanalbåndbredder for SL-serie radioer som lisensiert funksjon. Dette vil gi økt datahastighet ved bruk i frekvensbånd hvor denne kanalbåndbredden er tilgjengelig. Wideband gjør også SL-radioer kompatible med SC-radioer på høyere båndbredder (ellers kun 5MHz).

MAN-SM (Mobile Ad-Hoc Network Spectrum Monitoring)

Denne funksjonen muliggjør konstant overvåking av åtte (8) forhåndsvalgte kanaler i hele nettverket, i sanntid. Dette vil være til stor hjelp ved valg av optimal driftsfrekvens og for å unngå å bli påvirket av, eller ha en negativ innvirkning på, andre trådløse enheter.

Denne funksjonen vil fra april 2021 komme som standard på alle SC4200EP- og SC4400E-radioer.

Om Silvus Technologies

Silvus leverte i 2011 verdens første taktiske MIMO radio og har siden vært industriledende med sin innovative MN-MIMO (Mobile Network- Multiple-Input and Multiple-Output) teknologi. Silvus har demonstrert en svært fremoverlent produktutviklingssyklus, med fokus på kontinuerlig å forbedre størrelse, vekt, kapasitet og kostnad - samtidig som de introduserer neste generasjons funksjoner og muligheter. Med deres lange erfaring og unike teknologi er det mulig for oss å skreddersy spesifikke løsninger for krevende og spesifikke brukerbehov.

Obsima Technology har siden 2019 vært distributør av Silvus produkter.

24.09.2021

Ny distribusjonsavtale - Zippermast

Zippermast - kompakte og robuste selvheisende/senkende mastsystemer . Obsima Technology har signert avtale om nasjonal distribusjon av produkter fra Zippermast

27.08.2021

Nye ansatte!

Obsima Technology vokser innen drift og vedlikehold og ønsker tre nye ansatte velkommen til Team Obsima!

24.08.2021

Obsima Technology deltar på Aqua Nor messen

Møt Obsima Technology på Aqua Nor messen

04.05.2021

Galleon Embedded Computing lanserer XSR Tactical Secure Server

Les mer om Galleon`s nye robuste serverløsning for kjøretøy

27.04.2021

DFS med nye veiledere – Bygging av innendørs 15 meter og Renhold av innendørs baner

DFS har gitt ut to nye veiledere som er aktuelle for de som skal bygge eller drifte innendørs skytebaner.

23.03.2021

Rammeavtale stålmål PFT – Obsima Technology AS

Politiets fellestjenester og Obsima har inngått rammeavtale for levering av stålmål. Avtalen er gjelder fra 1. mars 2021 og i to år, med opsjonsmuligheter. .

16.03.2021

Meld. St. 17 (2020–2021)

Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologiske og fremtidsrettet forsvar.

01.03.2021

Ny distribusjonsavtale - CRFS

CRFS - RF-sensorer for deteksjon, analyse og geolokalisering av RF-signaler. Obsima Technology har signert avtale om nasjonal distribusjon av CRFS' produkter.

22.02.2021

Ultimat Defence Ltd.

Obsima Technology AS har signert avtale om salg av Ultimat Defence treningsmateriell i Norge. Ultimat Defence designer og produserer treningsutstyr til forsvar, politi, fengselsvesen, brannvesen og sivile markeder, samt beskyttelsesutstyr for politi.

07.01.2021

Nyheter fra Silvus Technologies

Ny radioserie, økt utgangseffekt på eksisterende radioer og nye opsjoner.

HURTIGTILGANG Kontakt oss
HURTIGTILGANG Kundestøtte
HURTIGTILGANG Netthandel