ic-nowegian ic-english

${info.title}

Vilje til beredskap – evne til forsvar. Langtidsplan for forsvarssektoren

Regjeringen har vedtatt Stortingsproposisjon 62 S; Vilje til bedredskap – evne til forsvar Langtidsplan for forsvarssektoren. Her beskrives en rekke anbefalinger for styrking og modernisering i norsk Forsvarssektor.

Fra www.regjeringen.no:

Regjeringens forslag til langtidsplan for forsvarssektoren innebærer en fortsatt styrking og modernisering av Forsvaret, hvor satsingen som startet i forrige plan bygges videre på. Forsvaret skal settes i stand til bedre å kunne møte den sikkerhetspolitiske situasjonen. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å bygge et forsvar med en styrket forsvarsevne og høyere beredskap. Regjeringen legger frem en rekke anbefalinger som vil øke Forsvarets reaksjonsevne og utholdenhet. Forsvarsstrukturen bygges videre, ved å tilføre nye kapasiteter og oppgradere de kapasitetene vi har. Det tilføres betydelige ressurser til å anskaffe, drifte og vedlikeholde den strukturen som anbefales. Langtidsplanen skal sikre en reell balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi.

Gjennomføring av tiltakene er planlagt i periode 2021 til 2024.

En av hovedprioriteringene er å utvikle/forbedre sivilt og militært samarbeid. Blant annet innen teknologiutvikling , drift og vedlikehold ser regjeringen store muligheter fra sivilt næringsliv til norsk forsvar.


Regjeringens anbefalinger viser at man er klar over at ressurser for anskaffelse, drift og vedlikehold må økes så det blir en «reell balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi»

En realistisk plan


På Norsk Militær og Logistikk Forum konferansen (forkortet: NMLF) har man allerede kommunisert hvor viktig det sivile bidraget til det Norske forsvaret er, og at man har lært mye og fått gode resultater under NATO-øvelsen «Trident Juncture».

Obsima Technology AS støtter anbefalinger fra Regjeringen i Prop 62 S, spesielt innen drift og vedlikehold.

Obsima Technology AS har levert drift og vedlikeholdstjenester i over 20 år til det norske Forsvaret, spesielt til trenings og øvingsanlegg (eksempel FAC Simulator). Vår erfaring fra daglig drift for Forsvaret viser at sivile aktører er et viktig supplement, slik at Forsvaret kan fokusere på kompetanseutvikling på sine kjerneområder.

Proposisjon kan leses og lastes ned her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-62-s-20192020/id2697623/

30.11.2022

Evenes valgte MR Targets

Evenes har nå markedets mest moderne løpende elgbane på sin skytebane på Evenes. Kombinasjonen MR 8000 og Megalink sin 3U650-skive sikrer stabil drift og enkelt vedlikehold.

30.11.2022

Ny distribusjonsavtale - Fireblast

Fireblast har dedikert de siste 25 årene til realistisk å gjenskape en rekke scenarier med sikkerhet og kvalitet som en prioritet i alle våre design.

25.11.2022

Ny distribusjonsavtale - Continest

Continest Technologies er et Ungarsk privateid ingeniør- og produksjonsselskap, som jobber med å levere bærekraftige, fleksible og innovative containerbaserte løsninger.

08.11.2022

Ny distribusjonsavtale - Rolatube

Rolatube produserer og utvikler kompakte, robuste og lette mast systemer som er lette å transportere og sette opp.

08.11.2022

Ny distribusjonsavtale - BATS Wireless

BATS Wireless er en produsent og utvikler av smarte antenne systemer som stabiliserer, optimaliserer og sporer kommunikasjons linker mellom punkter.

15.08.2022

CRFS BLOG

Les om den nye RFeye SenS Remote i denne blogen fra CRFS.

16.05.2022

Ny distribusjonsavtale - Viper training system

Obsima og Dann development Ltd har signert avtale om salg av Viper training software.

22.04.2022

Kvartalsoppdatering CRFS

Nyheter fra CRFS innen 3D geolokalisering av fly og droner

18.01.2022

Messer og konferanser 2022

Vi er på farten i 2022. Vi ser fram imot ditt besøk!

13.12.2021

FALCON expanded beam connector blir enda raskere

Les mer om Micropol`s oppgraderte FALCON konnektor

HURTIGTILGANG Taktisk Elektronikk
HURTIGTILGANG Service og Support
HURTIGTILGANG Skyte og Øvingsanlegg